För flyktingars rätt till asyl

Allt fler människor flyr idag från sina hem och en del söker sig till Europa. Den europeiska flyktingpolitiken har under en lång tid fokuserat på att stänga människor ute, på att skapa ett “Fort Europa”. Lagar och regler så som Dublinförordningen och det så kallade transportansvaret, där flygbolag och andra transportföretag själva förväntas avgöra vem som har flyktingskäl och inte, leder till att de flesta tvingas ta olagliga och därmed farliga vägar in i Europa.

I brist på lagliga vägar in i Europa tvingas människor som flyr under krig och förtryck söka sig till människosmugglare och inte sällan ta den farliga vägen över Medelhavet, vilket leder till tusentals dödsoffer. För dem som når fram till Sverige väntar en ofta svår och jobbig process där bevisbördan för att räknas som flykting och få asyl ligger på den asylsökande.

Fristadsfonden hjälper flyktingar från hela världen och bistår bland annat med juridisk hjälp för att se till att fler får en chans till asyl. Vi har en lång erfarenhet av detta och har sedan vi bildades 1996 hjälpt hundratals människor att få en fristad i Sverige och det kommer vi att fortsätta med tills dess att Sverige och Europa får en human flyktingpolitik istället för stängsel, inre gränskontroller och deportationer.

Men vi behöver ditt stöd! Du kan bidra genom att sätta över pengar till fondens plusgirokonto 26 31 25-7 eller bidra direkt genomGe en gåva